• İslomi Təbliğati Koordinasiyə Şurə uzvon de Yolə Rəhbəri vindemon
komment