• Təyyarə piloton de İmom Xomeyni(r) simvolikə beyəti mərosim
komment