24 May 2018, 11:50
  • De

ımruj 5 şanbə xordad manqi 3 bərobər de mayə manqi 24 nə ruj ironi cənub ğərb hissədə Xorəmşəhrı ozod be sorəqardışe ki 1982 nə sori ozod be.

ım ruj İron İslam Respublika təğvimədə mığavimət isar və səbarzəti ruj nom noə bə.

mığədəsə mıdafiyə fəxrinə soronədə yolə rujon ğeyd bən ki çəvon əzəmət və əhəmiyət həmmişə zehnədə bəmande və xordad manqi 3 nə ruj xorəmşəhrı ozod be ruj bə ironi zid iraği kıştə bə dictator sədamı bəs rejimi 8 sorə canqi miyonədə həminə fəxrinə rujonku 8 sor mığədəsə mıdafiyə devranədəy.

xorəmşəhrı ozod karde ğəhrəmanəti həmmə cəhətonədə mincumlə hərbi nıtarsəti mədəni cəhətonədə ironi islamiyə inğilabi tarixədə yolə vırəş heste və de istikbariyə ğıvvon mubarizə bardeyu ironi milləti ruhiyə ımruj nakonəsə ve zumand bə və inkişafi roədə ğərorış qətə.

komment