• De Yolə Rəhbəri iştiroki Şame-Ğəribani əzodorəti mərosim
komment