22 Sentyabr 2018, 11:03
  • De Yolə Rəhbəri iştiroki Şame-Ğəribani əzodorəti mərosim
komment