• İroni daxili koon vəzir bə Tırkiyə şənine.

İroni məmləkəti daxiliyə koon vəzir ımruj sıb bə tırkiyə səfərış kardə.

İroni məmləkəti daxiliyə koon vəzir Əbdurrıza Rəhmani Fəzli bə Ankara təşkil doə səfərədə de Tırkiyə məmləkəti daxili koon vəziri vindımonədə və mıxtəlif məsəlon barədə votımon bəkay.

çimi bə nav 2017 minnə sori dekabrə manqi Tırkiyə məmləkəti daxiliyə koon vəzir bə Tehron səfərış kardə be və mıxtəlif məsəlon mincumlə əmniyyətiyə məsəlon barədə de Əbdurrıza Rəhmani Fəzli votımonış dəvoniyə be.

Əbdurrıza Rəhmani Fəzli ım vondımonədə işarəş karde ki İron və Tırkiyə həmkarətion bəzne deşmenon fitnəqərə hərəkəton arəku barde və votışe: əqər Tehron və Ankara ıştə həmkarətion inkişaf bıdən,karde bəznen deşmenon tojə fitnəqərə hərəkəton vəy qəte.

təğ

11 Oktyabr 2018, 09:48
komment