• Beynəl-Xalğ İslomi vəhdət konfransi ixtitamiyyə
komment