18 Dekabr 2018, 13:41
  • İroni xarici koon vəzir bə Cenevrə şe.

İroni xarici koon vəzir Suriyə əsosə ğanonon komitə 3 tərəfə məsləhət doə iclosədə iştirak kardeyu bə Cenevrə şe.

Suriyə əsosə ğanonon komitə həxədə 3 tərəfə məsləhət doə iclos de İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif ,Rusiyə xarici koon vəzir Lavrov və Tırkiyə xarici koon vəzir Çavoşoğlo huzuri və Suriyə koonədə İ bə milləton təşkilati rəisi məxsusə nımayəndə Staffan de Mistura rəisəti bərpo bəbe.

siyasi məxsusə koonədə İroni xarici koon vəziri yolə məsləhətçi Sadiğ Huseyn Caberi Ənsari zinə de Suriyə prezdent Bəşar Əsəd ım məmləkəti əsosə ğanonon komitə təsis karde həxədə oxonə şərayeti barədə Dəməşğədə votımonışon dəvoni.

təğ

komment