22 Fevral 2019, 10:54
  • Vilayət 97 silahlinə dıyo ğıvvon manevr təşkil be.

Vilayət 97 nomo bıə dıyo silahlinə ğıvvon yolə manevr,ovi dim,ovi ji və İron İslam Respublika dıyo silahlinə ğıvvon həvoiyə qrupon mars mərasimi bərpo kardeədə təşkil be.

Vilayət 97 dıyo silahlinə ğıvvon yolə manevri sıxanəvot admiral Həmze Əli Kaviyani votışe:İron İslam Respublika dıyo stratejikə silahlinə ğıvvon yolə manevri nəhaiyə mərhələ Vilayət 97 nomo de "Ya Zəhra(s)" mığəddəsə sirri 3 ruji mıddətdə ımrujnə ruj cumə fevrali 22 nə rujiku , ovi dim və ovi jiyədə bə kəştion iyən ım ğıvvə həvoiyə dastəon manevrədə Hormozı tanqə şərğ və Omman dıyoədə təşkil be.

təğ

komment