09 Fevral 2017, 10:01
  • İroni islamiyə inğilabi məxsusə xusiyətonku ime ki ironi cəmaət əy ğəbul kardə iyən ım inğilab qıləy ilahiyə inğilabe.

İraği məmləkətdə bıə ironi səfir islamiyə inğilabi səbarzəti 38 nə sorqardımoni mərasimədə votışe:ironi islamiyə inğilabi məxsusə xusiyətonku ıme ki ironi həmmə millət əy ğəbul kardə iyən ım inğilab qıləy ilahiyə inğilabe.

Bə İRNA xəbon əsosi iraği məmləkətdə bıə İron İslam Respublika səfir Həsən Danayifər zinə ıştə sıxanon dəvomədə əlavəş karde ironi islamiyə inğilab 20 minnə əsrədə ne fəğət İron və məntəğə bəlkə dınyoro mesaj və veyə rəsolətonış hest bı.

Danayifər votışe:ironi islamiyə inğilab dınyo coqlə inğilabunku bə kəno bə ictimaiyyəti həmmə qrupon və baxşon aide və əlavəş karde Donald Tramp və  Hilari Kilinton Amerkə prezidentəti namzədonku ıştə debatonədə 65 kərəsə ve ironi nomışon bə zıvon varde ki nışon dodə İron beynəlxalğə səthədə qıləy məmləkəti koonədə çəxtə təsirin və muhimme.

Bəğdaddə bıə ironi səfiri votışe: ironi islamiyə respublika təsis əkə mərhum imom Xomeyni nido de istikbar iyən sionizm mubarizə bardeədə bə zehnon vardə.

maştə ironi islamiyə inğilabi səbarzəti 38 nə sorqardımone.

ironi islamiyə inğilab hicri şəmsi 1357 nə sori bəhmən manqi 22 nə ruji yəni milady 1979 nə sori fevralə manqi 11 minnə ruji bə nəhaiyə səbarzəti rəsə.

təğ

komment