• Perspolis iyən Əl-Əhli miyono i minə hənək de İroni kə xıvandəti 2 bə 2 mısovi bıə be.
    Perspolis iyən Əl-Əhli miyono i minə hənək de İroni kə xıvandəti 2 bə 2 mısovi bıə be.

zinə şəv Asiya fitbol ğəhrəmanon liqaədə İroni ləyoğətinə nımoyəndə Perspolis Ərəbıstoni Əl-Əhli kamanda məğlubış kardə ijən de fəxrinə hənəki bə Asiya Çepiyonati nimə-final mərhələ ovaşte.

zinə şəv İ bıə Ərəbon Əmirətiədə bıə Bin-Zaid nomo stadiyonədə Asiya fitbol ğəhrəmanon liqa 4 qılə bəpeə kamandaon mıəyyən karde mərhələ oxnonə hənəkədə İroni Perespolis kamanda 3 bə 1 Ərəbıstoni Əl-Əhli kamanda bardışe.

lm hənəkədə Əl-Əhli bənə kə soyb be.

Perspolis iyən Əl-Əhli miyono i minə hənək de İroni kə xıvandəti Ommani Məsğət şəhrədə 2 bə 2 mısovi bıə be.

İroni Perspolis kamanda nimə-final mərhələdə bəbe de Ərəbıstoni coqılə kamanda Əh-Hilal hənək bıko.

Sentiyabri 26 ədə de Əl-Hilali kə xıvandəti i minə hənək İ bıə Ərəbon Əmirətiədə ijən Oktiyabri 17 ədə 2-nə mısobiğə de İroni kə soybəti Ommani Məsğətədə bərpo bəbe.

13 Sentyabr 2017, 14:53
komment