• Səudiyyə Ərəbıstoni hərbiyə təyyarəon bə yəmənı Əlhədidə hucumədə çandə 10 nəfəri şəhodət iyən yarəjə be.

Səudiyyə ərəbıstonı təcavuzkarə hərbiyə təyyarəon yəmənı ğərb Əlhədidə ostani Cərahi nomo bıə şəhri qıləy enerji mərkəzi bombardımon kardən ki nəticədə 28 nəfər kıştə və yarəjə bedən.

Bə yəmənı Əlməsirə nəğli əsosi telerədyo aqentəti zinə elanış karde ehtimal heste ki bə Cərahi şəhri zid Səudiyyə Ərəbıstonı təcavuzkarə hərbiyə təyyarəon hucumon nəticədə kıştə bə kəson ədəd ve bıbo.

yəmənı silahlinə ğıvvon iyən milləti tərəfo təşkil bə komitə uzvon həm bə ərəbıstonı təcavuzkarə ğıvvon hucumon cəvob doeyu 3 qılə hərbiyə əməliyatdə çı məmləkəti şimal Əlcof ostanədə Əlməton şəhri Əroğ Ələbid məntəğədə iyən Əlğil şəhri Vadi Şəvağ məntəğədə və Məslob şəhri Əlğərəfə məntəğədə hucum bardən və çandə nəfər bəvonku bə həlokət rosnedən və bəzion həm yarəjə kardən.

02 Yanvar 2018, 13:51
komment