• Yəmənı Əlcufədə Səudiyyə ərəbıstonı çandə 10 qılə muzdori həlokət.

Yəmənı silahlinə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfo təşkil bə komitəonədə mubarizəəkon zinə yəmənı şimal Əlcuf ostanədə qıləy əməliyatdə Səudiyyə ərəbıstonı çandə 10 qılə muzdori bə həlokət rosnedən.

İRNA elanış kardə yəmənı qıləy hərbiyə mənbə votəşe ım əməliyatdə ki Əlcuf ostani Əlyətmə məntəğədə təşkil bə Səudiyyə ərəbıstonı xəyli muzdoronku həm əsir bən iyən çəvon xəyli hərbiyə maşin həm arəku şə.

Ərəbıston de Amerkə tərəfdarəti 2015 minnə sori martə manqiku bə yəmənı zid hərbiyə təcavuzış təşkil kardə və ım məmləkətış zəmin deyo və həvoku muhasirəş kardə.

09 Fevral 2018, 14:09
komment