• Səudiyyə ərəbıstoni hərbiyə təyyarəon bə yəmənı Təez təşkil doə hucumədə 7 qılə ğeyre hərbi şəhodət.

Səudiyyə Ərəbıstonı hərbiyə təyyarəon zinə şanqonə hucumədə bə yəmənı cənub ğərb Təez ostan 7 nəfər ğeyre hərbi kıştə bedən.

Bə İRNA xəbon əsosi Səudiyyə rejimi hərbiyə təyyarəon bə  ğeyre hərbioni ki qıləy ovə çoli sə Təez ostani Əlsəlva şəhrədə  cəm bə bin hucum bardə.

ım hucumədə çandə nəfər həm yarəjə bedən.

Səudiyyə Ərəbıstoni hərbiyə təyyarəon çandəkərə yəmənı millətış jıqo ğətliam kardə.

Ərəbıston de Amerkə koməkəti 2015 minnə sori martə manqi bə Yəmən hərbiyə təcavozış təşkil doə və ım məmləkətış zəmin deyo və həvoku muhasirəş kardə.

təğ

13 Fevral 2018, 13:37
komment