• Səudiyyə 5 qılə hərbi ərəbıstonı cizanədə bə həlokət rəsən.

Yəmənıjə snaperon ərəbıstonı cizanədə səudiyyə 5 qılə hərbi bə həlokət rosnedən.

Bə Əlaləm TV kanali xəbon əsosi Səudiyyə Ərəbıstonı ım 5 qılə hərbi zinə Ərəbıstonı cənub cizanı Ğəmər nomo bıə diədə yəmənıjə snaperon dastədə bə həlokət rəsən.

yəmənı silahlinə ğıvvon iyən mubarizəəkon artileriya qrup həm ərəbıstonı cənub nəcranı Təle Əlrəculə nomo bə məntəğə ki Səudiyyə ərəbıstonı hərbion cəm bə vırə bə hədəf qətedən.

eyne holədə Səudiyyə ərəbıstonı mediyaon zinə ıştə sərhəddiyə məntəğonədə de yəmənıjə ğıvvon dasi bəştə 12 qılə hərbi kıştə və yarəjə be etırafış karde.

təğ

16 Fevral 2018, 13:29
komment