• Siyonist rejim nobəku bə kəno səçıni fikədəy.

Çı siyonist rejimi i minə vəziri puliyə fəsodi barədə təhğiğ karde ijən Netanyaho siyasi tale zəif bəy bəştə əv de nobəku bə kəno səçıni dəvoniye muxalifətış kardə.

Bə Təsnim aqentiyəti əsos Benyamin Netanyahu həminə mıvzo barədə ğeydış kardə: bo nobəku bə kəno səçıni dəvoniyəro hiç illət ni.

Siyonist rejimi i minə vəzir çand haftə çımiku bə nav qıləy Karropsiya iyən ğudrətiku sue-istifodə kardeku barde 7 nə kərə istintağ bıə.

Jıqo vote bıdə ki əv həminə dusniyədə 300 həzo dollar reşvəş qəte ki bəbe 10 sor həbs bıbu əv həm Almaniyaku dıyo jiədə qəmion həriyə mıvzo barde.

Netanyahu ijən ıştə səçın təbliğatdə xərcon təmin kardero çı Fransə vıjə karospiyoneriku pulış sə.

təğ

05 Mart 2018, 22:27
komment