22 May 2018, 14:30
  • Yəmənı Mareb şəhrədə bomba tıpe nəticədə 23 nəfəri kışte iyən yarəjə be.

Yəmənı mərkəz Mareb şəhri Əzban came məçiti daxil bə vırədə bomba tıpe nəticədə 3 nəfər kıştə və 20 nəfər həm yarəjə bedən.

Bə Əlməyadin TV kanali elanon əsosi səudiyə təcavuzkarə hərbiyə təyarəon yəmənı Sədə şimaliyə ostanədə Bağem Ktaf və Razeh şəhron bombardımon kardən.

yəmənı Ənsarulah hərəkati siyasiyə dəftərxonə uzv Əli Əlğəhom amerkəş məntəğədə həmmə bıhronon məsul və dınyoədə terarizmi inəş zınə.

təğ

komment