26 May 2018, 14:08
  • Bə yəmənı Həccə ostani ətrof Səudiyə muzdoron yolə hucum de məğlubiyət dim bə dim be.

Yəmənı milləti tərəfo təşkil bə mubarizəəkə ğıvvon bə Səudiyə ərəbıstonı muzdoron zumandə hucumon ki Səudiyə ərəbıstonı hərbiyə təyarəon himoyəku bəhrə bardə bin Həccə ostani Hərəz şəhri ətrofədə mane bedən.

Bə Əlməsirə TV kanali nəğli əsosi telerədyo aqentəti ımruj xəbəş do yəmənı milləti tərəfo təşkil bə mubarizəəkə ğıvvon təcavuzkarə səudiyə ərəbıstonı təyarəon tərəfo 80 qılə ğandə bə rəketi cəvobədə ərəbıstonı muzdoronku çandə 10  nəfəri həlok iyən yarəjə kardən və çəvon 3 qılə hərbiyə maşini həm tıpnedən.

təğ

komment