21 İyun 2018, 12:23
  • Yəmənı Əlhudəydə  aeroport bə deşmenon dast eqıne idda rəd be.

Yəmənı Əlhudəydə ostandari muavin səudiyə koalisiya tərəfdarə mediyaon tərəfo nəşr bə xəbon ki quay ım şəhr bə təcavuzkarə ğıvvon dast eqıniyə,rədış karde.

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya ki can vaxt çimi bə nav Əlhodəydə aeroporti təsərruf karde barədə dıştə  pesoxtə bə xəbon bə rısvoçiyəti bois bə be 2 minnə kərə  və fəğət can ruj dəvarde bəpeştə ijən ım aeroporti  bə dast qəte iddaş bəyon karde.

yəmənı Əlhodəydə ostandari muavin Əbdulcəbar Əhməd Muhəmməd zinə de Əlaləm xəbəriyə kanali təşkil doə votımonədə yəmənı ğərb Əlhodəydə aeroporti bəştə dast qəte barədə səudiyə koalisiya iddaon və ım  pesoxtə xəbon bəpeştə və nəticədə çəvon rısvo beədə jıqo reaksiyaş nışon do və votışe:deşmeni mediya iyən təbliğatinə canqi hədəf ictimaiyəti torsıney.

əv elanış karde Əlhodəydə şəhri aeroport yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizəəkon dastədəy və ım şəhri cənub hissədə  daveon dəvomədə əlavə bə ımki deşmen  məğlub bedə xəyli bəvonku əsir iyən hucum əkon xəyli maşinonku həm arəku şedə.

təğ

komment