04 Sentyabr 2018, 14:13
  • Yəmənı bə ərəbıstoni Aramko şirkəti rəketinə hucum.

yəmənı silahlinə ğıvvon iyən mubarizəəkon rəketinə qrup zinəşanqo ərəbıstonı milliyə natə şirkət Aramko hədəf qətedən.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi yəmənı silahlinə ğıvvon və mubarizəəkon elanışon ka de "Bədr1" modeli bıə bomiyə balestik rəketi cizanədə bə ərəbıstonı milliyə natə şirkət Aramko hucum bardən.

ım rəketinə hucum Səudiyə ərəbıstoni cinayəton cəvobədə təşkil bə.

çimi bə nav yəmənı silahlinə ğıvvon sıxanəvot Şərəf Loğman işarəş kardə be təcavuzkaron mərkəzon və ixtisadiyə təsisaton ta bə zəman ki yəmənı muhasirə və çəvon təcavuz dəvomış bıbo de yəmənıjə rəketon dim bə dim bəben.

komment