11 Sentyabr 2018, 21:06
  • 8-nə İmomi qımbəzi səpe Huseyniyə əzodorəti boydeğ rost be.

De şiəyon 3-nə İmom, həmmə şəhidon sərvər, Həzrəte İmom Huseyn(ə) əzodorəti iyən şəhodət əyyom iyən Məhərrəmə manqi i minə ruji həmzəman Məşhədədə İmom Rıza(ə) pokə hərəmi havzə boydeğ iyən parçə əvəz be və əzo simvoli tətbiğ karde xoto siyohə boydeğ və parçəon ğəror doə bəy.

Imruj Sentiyabri 11, Ğəməri təğvimədə 1440-nə sori Məhərrəmə manqi 1minə ruj ğeyd bıə.

Rəzəvi hərəmədə siyohə boydəğ və parçəon detosə 63 ruji bə mande.

Ğeyd kəmon Saminol-Hocə, Həzrəte Reza(ə) pokə hərəmədə idonədə havzə və şəhodət iyən matəmə əyyomədə siyohə sima və obrazi tətbiğ karde bənə qıləy kanə rəsm-adət əncom bıdə.

təğ

komment