• Səudiyə təcavuzkarə koalisiya bə yəmənı Əlhodəydə tojə hucumon.

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya 2 şanbə şəv yəmənı ğərb Əlhodəydə şəhri işğal kardeyu tojə əməliyatiku xəbəş doə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi yəmənı ğərbiyə sahilədə təcavuzkarə səudiyə koalisiya ğıvvon fərmondə Əli Əltənici elanış kardə ım koalisiya ğıvvon Əlhodəydə şəhr və porti təsəruf kardeyu tojə əməliyatonış təşkil kardə.

Əltənici əlavəş kardə ım əməliyat can cəhəto təşkil bə.

eyne holədə səudiyə təcavuzkarə hərbion 2 şanbə şəv Əlhodəydə mıxtəlif məntəğonışon çandəkərə bombardımonışon kardə.

18 Sentyabr 2018, 14:03
komment