08 Noyabr 2018, 13:57
  • İordaniya: İsraili ətomiyə bərnomə bo məntəğə vey xətərnoke.

İordaniya ətom enerji təşkilati rəis Xaled Toğan zinə Əmanədə bıə 12-nə dıvrə əmniyyətiyə iclosədə votışe, sionist rejim bo məntəğə əmniyyət vey əsliyə təhdide.

Bə İrna raporti əsos, Xaled Toğan çı İsraili ətomiyə silohon Miyonə Şərğədə ətomiyə silohinə rəğabəti bois zınəş be və əlovəş do: sionist rejim ətomiyə bərnomə məntəğədəkallektiv kışte silohon mənbə və bo məntəğə əmniyyəti əsliyə təhdide.

İordaniya ətomiyə enerji təşkilati rəis votışe: ətomiyə silohon zumandəti ğədəğən karde mıohidə uzviyətiku İsraili daimə imtino və muxalifət Miyonə Şərğədə sulh və əmniyyəti bərpo nıbey bois be.

Toğan bə ətomiyə silohon zumandəti ğədəğən bey mıohidə icra zərrorət dınyo həmmə məntəğəonədə əv həm be hiç istisno təkidış kardə.

Sionist rejim hejo bə ətom enerji beynəl xalğiyə aqentiyəti nəzorətəkəon çı ətomiyə mərkəzonku vindemon karde icozə nibədoy və Dimona nomo ətomiyə mərkəzi kəybə hejo bə dınyo tərəf bastəşe.

Bə mediyaon raporti əsos, sionist rejim Dimona ətomiyə mərkəzədə təğribən 200 qılə ətomiyə bombaon bo istifodə hozzı iyən amboş kardə.

İordaniyaədə əmniyyətiyə iclosi 12 minə dıvrə zinə de 39 qılə dınyo kişvəron nımoyəndəon iştiroki Əmanədə İordaniya unniversitiədə bino bıə.

təğ

komment