15 Noyabr 2018, 13:35
  • Yəmənıjə ğıvvon Əlhodəydə şəhrədə ərəbıstonı cəsusiyə qrupi uzvonışon dastqir karde.

Yəmənı Ənsarullah hərəkat Əlhodəydə ostanədə de ərəbıstonı rəhbərəti bə təcavuzkarə koalisiya vabəstə bə cəsusiyə qrupi uzvon dastqir kardeku xəbəş do.

Bə İRNA ımrujnə xəbon əsosi ım cəsusiyə qrup ərəbıstonı cənub ğərb  Xəmis Məşit nomo bıə həvoiyə mərkəzi zabiton tərəfo hidayət bedə bin.

Bə təşkil bə təhğiğaton əsosi ım qrupi uzvon Əlhodəydə ostanədə  nəğliyat və cəsusiyə əməliyati əncom doeyu hozzı bedə bin və Əlhodəydə cənub Zəbid nomo bıə tarixiyə şəhri işğal kardeyu bə hərəkət bin.

təğ

komment