09 Dekabr 2018, 13:55
  • Səudiyə təcavuzkarə hərbiyə təyarəon bə Əlhodəydə zid hucumədə 10 nəfər ğeyre hərbi şəhid və yarəjə bedən.

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya hərbiyə təyarəon zinə şanqo Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostani Fələkə Əlrəbəsə məntəğə bombardımon kardən.

Bə Mehr aqentəti xəbon əsosi ım hucumədə 2 nəfər ğeyre hərbi şəhid və 8 nəfər həm yarəjə bedən.

Səudiyə  təcavuzkarə koalisiya hərbiyə təyarəon zinə şanqo eyne holədə Əlhodəydə  beynəlxalğə aeroporti həm  bombardımon kardən.

desbə ısət çı hucumi ziyanon və tələfatiku heç qılə məlumat nəşr bə ni.

Səudiyə təcavuzkarə koalisiya 4 şanbə iyoni 13 minnə ruji Yəmənı ğərbədə Əlhodəydə porti işğal kardeyu yolə hucumonış təşkil kardə.

Əlhodəydə port bə Yəmən insondustə koməkon rusneyu əsosə ro bə hisob omedə.

komment