19 Mart 2019, 12:17
  • Yəmənı xarici koon muavin:Əlğaidə Səudiyə koalisiya bə Yəmən cinayətədə dəvon əsosə şərike.

Yəmənı xarici koon vəziri muavini votışe:Əlğaidə terroristiyə qrup bə Yəmən təcavozonədə Səudiyə koalisiya əsosə şərike.

Mehr aqentəti bə Əlməyadin nəğli əsosi elanış kardə Yəmənı xarici koon vəziri muavin Huseyn Ələzi votəşe: Səudiyə tərəf,Əlğaidə terroristiyə uzvon ozodətişon tələb kardə.

Ələzi əlavəş kardə təcavozkaron koalisiya İsveç sazışi icra be zəmano 11 həzo kərəsə ve ,otəşbastışon ləğv kardə və ım sazışi icraədə maneşon icod kardə.

 

təğ

komment