22 Mart 2019, 13:01
  • Ənsarullah hərəkat:Amerkə və çəy muzdoron yəmənı həmmə məntəğonədə bə otəşbasti mane bedən.

Yəmənı Ənsarullah hərəkati siyasiyə dəftərxonə uzvi elanış ka :Amerkə və çəy muzdoron otəşbastı məsələ həmmə məmmə məntəğədə əsosiku rəd kardən və fəğət Əlhodəydə portədə cuziyə otəşbasti domoədən.

Bə telerədyo aqentəti ımrujnə xəbon əsosi Muhəmməd Əlbəxiti votışe:Amerkə bə Yəmənı zid təcavozkaron koalisiya uzvonku qıleni və ya coqlə mənoədə bə yəmənı milləti zid təcavuzkaron koalisiya rəhbəre boçimi əsosi amerkəko intizarış ni ki ıştə əncom doə koon məhkum bıkə.

 

təğ

komment