• Çandə 10 həzo  yəmənı ğeyre hərbionku səudion hucumon nəticədə kıştə bən.

Yəmənı huğuğ və inkişaf ğanoniyə mərkəz Səudiyyə Ərəbıstonı 900 rujə hucumədə bə ım məmləkəti zid 34 həzo nəfərisə ve yəmənı ğeyre hərbion kışte və yarəjə beku xəbəş doə.

Bə Səba nəğli əsosi Fars aqentəti xəbəş do yəmənı huğuğ və inkişaf ğanoniyə mərkəz ıştə hozzı kardə məlumatdə elanış kardə səudion 900 rujə hucumədə 12 həzo 907 nəfər yəmənı ğeyre hərbionku kıştə və 21 həzo 165 nəfər həm yarəjə bən.

bə ım məlumati əsosi Səudiyyə Ərəbıstoni bə yəmənı zid hucumon nəticədə kıştə bə kəson miyonədə 768 nəfər hırdən və 980 qılə jen heste.

yarəjəon miyonədə həm 598 qılə hırdən və 2 həzo 149 qılə jen heste.

12 Sentyabr 2017, 11:42
komment