08 Fevral 2018, 12:30
  • Şəhid Asəfi Cokəndon nomo qıləy şəş sinifış bıə məktəbi ojbemon

Şəhid Asəfi Cokəndon nomo qıləy şəş sinifış bıə məktəbi ojbe

Bə Məriyan xəbə rapori əsos "Fəcri mıborəkə daruji" 7 minə ruji de Qilon ostani məktəbon tojə karde mudir və Tolış şəhri numayəndə Məhmud Şəkəri və co qılə məsul şəxson huzuri ojbe.

In məktəbi zəmin de Şəhid Asəfi pıə mərhum Ğolam Huseyn Asəfi hədyə doəbəbı.

təğ

komment