11 Fevral 2018, 13:40

Anban(Ənbəran) tolış zıvonə şəhri islamiyə şura uzv cənab Yusif Şəfiği islamiyə inğilabi səbarzəti 39 nə sorəqardış mərasim iyən mitinqədə anbəjon ğəhrəmanə iştirakiku votedə.

Anban(Ənbəran) tolış zıvonə şəhri islamiyə şura uzv cənab Yusif Şəfiği islamiyə inğilabi səbarzəti 39 nə sorəqardış mərasim iyən mitinqədə anbəjon ğəhrəmanə iştirakiku votedə.

komment