• Şəhid Vəliyyullah Cəfəri bəçəy əbədiyə oromqo noey

Şəhid Vəliyyullah Cəfəri 39 sur çəy şəhodəti bə peştə Tolış şəhrədə təşibe bə peştə bəçəy əbədiyə oromqo noey

Bə Məriyan xəbə raporti əsos Şəhid Vəliyyullah Cəfəri 29 sur intizrari bəpeştə pəydo be.

In şəhid ki, Həviğ bıə nomo məntəğə qıləy dion odəmonkuy ki, bə İroni təğvimi əsos 1367 minə sori tir manqi 21 minə ruji Zbidat bıə nomo əməliyatiyə məntəğədə 19 sorə sinədə bə şəhodət rəse.

 

təğ

21 Fevral 2018, 12:56
komment