20 May 2018, 14:27

Ostoro İslomi şurə rəyis Səmapur rujə manqədə çın şəhri hol - həvo iyən Az.R şəhrvandon bın şəhrədə ıştə harujnə tələbati sıey barəd reportaj

Ostoro İslomi şurə rəyis Səmapur rujə manqədə çın şəhri hol - həvo iyən Az.R şəhrvandon bın şəhrədə ıştə harujnə tələbati sıey barəd reportaj

təğ

komment