• Şanderməni məçitədə de Kərimə-Ğıroni uns məclis
komment