Ostoro şəhristani şiyə və sınnyə alimon və ruhaniyon Qiloni vəli fəğih numayəndə vindımon

Ostoro şəhristani şiyə və sınnyə alimon və ruhaniyon Qiloni vəli fəğih numayəndə vindımon

təğ

11 Oktyabr 2018, 11:45
komment