18 Dekabr 2018, 14:24
  • Eko - Turizm sektorədə Masal ijən navəjəne

Masal Tolışə şəhri fərmondori muavin ın şəhristani Eko - Turizm sektorədə ijən bə nav bıeku xəbəş do

Bə Nedaye Qiloni raporti əsos Ğorban Xoşhal Masal Tolışə şəhri qrupiyə iclosədə bəyonış ka inki bo 108 faiz şəhristani Eko - Turizmiyə vahedonyo osoliyə mvafeğət sadir bəy votışe:

59 nəfər tələb kardə kəs bo 356 Eeko - Turizmi vahedonyo osoliyə mvafeğətışon sə və ın barədə Masal şəhristani əncom doə ko həm ostani səviyədə 1minə dərəcədəy.

 

təğ

komment