• Ğəzzə məntəğədə fələstinıjə cıvoni şəhodət.

Fələstinıjə cıvon ki cumə ruji sionist rejimi hərbion ğandə qullədə Ğəzzə məntəğədə yarəjə bə be zinə bə şəhodət rəsə.

Bə Əlvətən internetiyə xəbəriyə mərkəzi nəğli əsosi Fars aqentəti elanış karde 21 sorə cıvon Cəmal Muhəmməd Musleh xışm cumə nomo bıə daveədə ki Ğəzzə məntəğədə Əlməğazi nomo bıə laqerdə təşkil be bə çəy ləvə qıniyə qullə nəticədə yarəjə bedə.

Ğəzzə cumə rujnə daveonədə 50 qılə fələstinıj de canqiyə qullə yarəjə bedən ki 4 nəfəri vəziyyət ve bevəce.

təğ

31 Dekabr 2017, 13:03
komment