• sionist rejimi hərbiyə təyyarəon bə Ğəzzə məntəğə hucum.

sionist rejimi hərbiyə təyyarəon ımruj de 2 qılə rəket Xan Yunis şəhri ğərb hissədə bə Həmas hərəkati Əlbəhriyə nomo bıə mərkəzi hucum bardən.

Bə Fələstinı məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi bumiyə mənbəon elanışon kardə fələstinı muğavimət hərəkati mubarizon həm Ğəzzə məntəğədə bə sionist rejimi hərbiyə təyyarəon tərəfi hucum bardən.

sionist rejim həmmişə de pesoxtə bıə vavunəon həvoku iyən de artileriya bə Ğəzzə məntəğə mıxtəlif baxşon hucum bardən və çandə qılə fələstinıji şəhid və yarəjə kardən.

təğ

02 Yanvar 2018, 11:51
komment