• Bəhreynədə 34 nəfəri edam və həbs be hıkm təsdiğ bı.

Ale xəlifə rejimi apelasiya məhkəmə bəhreynədə ıştə zılminə siyasəton dəvomədə 15 qılə şəhrvandi edab be və 19 qılə şəhrvandi zindoni be hıkmış təsdiğ karde.

Bə Rəyəlyum nəğli əsosi Fars aqentəti elanış karde Ale xəlifə tejimi tərəfo insonə həxon ləğv karde ve beədə mincumlə zılminə şərayetədə şəhrvandon dastqir karde bə şəhrvandon kə hucum barde ədolətiku bə kəno əvoni muhakimə karde bə sulhin və oromə etirazon hucum barde kənoədə çı rejimi  terroristiyə cinayəton baxşədə bıə məhkəmə rəis Əhməd Əlhəmadi iddaş karde ım odəmon coqlə məmləkəton iyən terroristiyə qruponru bə cəsusəti karde iyən təxribatinə koon əncom doeyu pul səe və mali cəhətdə jıqo qruponku bə tərəfdarəti karde məhkum bən.

təğ

08 Mart 2018, 11:55
komment