• İroni prezident Apreli 3 bə Tırkiyə bəşe.

İron, Rusiyə və Tırkiyə 3 tərəfiyə sammiti 2-nə dıvrə muzakironədə iştirok kardeyro Apreli 3 bə Ankara səfər bəkarde.

İroni İslam Respublika prezident aparati rabitə iyən məlumatərosnə şobə rəis Pərviz İsmaili votışe: İroni prezident Həsən Ruhani de Rəcəb Təyeb Ərdoğani rəsmi dəvəti iyən İron, Rusiyə və Tırkiyə 3 tərəfiyə sammitədə ıştirok kardeyro bə tırkiyə bəşe və sohbət bəkarde.

İsmaili əlovəş kardə: İroni prezident ijən de Putin və Ərdoğan 2 tərəfiyə vindımonış bəbe və məntəğə, beynəlxalğ iyən Suriyə barədə votımon bəkan.

Ankaraədə bıə sammit Suriyə bıhrani barədə çı İron, Rusiyə və Tırkiyə 3 tərəfiyə cəhdon dəvome ki Astanə şəhri muzakiron çərçivədə tojədən Soçiədə bərpo bıə be.

İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif həm de Həsən Ruhani bə Ankara səfər bəkay.

 

 

təğ

01 Aprel 2018, 12:27
komment