01 Aprel 2018, 12:27
  • İroni prezident Apreli 3 bə Tırkiyə bəşe.

İron, Rusiyə və Tırkiyə 3 tərəfiyə sammiti 2-nə dıvrə muzakironədə iştirok kardeyro Apreli 3 bə Ankara səfər bəkarde.

İroni İslam Respublika prezident aparati rabitə iyən məlumatərosnə şobə rəis Pərviz İsmaili votışe: İroni prezident Həsən Ruhani de Rəcəb Təyeb Ərdoğani rəsmi dəvəti iyən İron, Rusiyə və Tırkiyə 3 tərəfiyə sammitədə ıştirok kardeyro bə tırkiyə bəşe və sohbət bəkarde.

İsmaili əlovəş kardə: İroni prezident ijən de Putin və Ərdoğan 2 tərəfiyə vindımonış bəbe və məntəğə, beynəlxalğ iyən Suriyə barədə votımon bəkan.

Ankaraədə bıə sammit Suriyə bıhrani barədə çı İron, Rusiyə və Tırkiyə 3 tərəfiyə cəhdon dəvome ki Astanə şəhri muzakiron çərçivədə tojədən Soçiədə bərpo bıə be.

İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif həm de Həsən Ruhani bə Ankara səfər bəkay.

 

 

təğ

komment