24 May 2018, 12:16
  • Amerkə bə suriyəvıjə ğıvvon mərkəzon hucum.

Bə İŞİD terroristiyə ğıvvon zid Amerkə koalisiya hərbiyə təyarəon ijən bə Suriyə hərbiyə ğıvvon tərəf hucum bardən.

Livani Əlməyadin TV kanal ımruj sıb bə Əlelamulhərbi mediya nəğli əsosi xəbəş do Amerkə koalisiya ğıvvon hərbiyə təyarəon Suriyə şərğ deyruzzurı cənubiyə hissədə Əlməhrusaniyə nomo bə məntəğədə Suriyə silahlinə ğıvvon 2 qılə məntəğə bombardımon kardən.

çı hucumiku kırtə məlumaton nəşr bə ni.

təğ

komment