11 İyul 2018, 12:05
  • Srebrenica şəhidon
    Srebrenica şəhidon

Bə Srebrenica şəhidon ehtirom kardero Bosniyaədə ımsornə bərpo bıə mərosim.

1995 ədə Serbon 8300 nəfəriku vey Bosniyavıjə mısılmonon kutləvi surəti kışteşone.

komment