• Valayəti: dəvardə 40 sori mıddətədə İroni vədə Amerkə prezidenton siyasəton vahid və bənə yande be.

Beynəl xalğ sahədə İroni Yolə Rəhbəri məxsusə məslehətçi votışe: dəvardə 40 sori mıddətədə İroni vədə Amerkə prezidenton siyasəton vahid və bənə yande be.

Bə İrna raporti əsos, Əli Əkbər Velayəti əlovəş karde: Trump və Amerkə co nakonə prezidenton miyoni fareğ ıme ki əv beynəl xalğ diplomatik hərəkəton sahədə be həyoə qəpon jedə çom çiku çəy sıxənon vey ni təbliğ bedə.

Beynəl xalğ sahədə İroni Yolə Rəhbəri məxsusə məslehətçi təkidış karde ki Trump çı Amerkə co prezidenton mığoisədə zumandəni əmmo İroni vey zumand bıə ijən votışe: ımruj İroni ğudrət çand bərobər be və çandə canqon və təcrubəon xıvand bey kənoədə beynəl xalğ sahədə Amerkə dıvləti çışkilaton ziyod bey moşahidə bedə.

Velayəti ijən bə Amerkə tərəfo beynəl xalğ muğaviləon ləğv karde və votışe: Amerkə prezidenton həmişə bədəhd və peymon arşt bıən.

Əli Əkbər Velayəti, çoşambə ruji de ali rutbə heyəti bə Russiyə paytəxt, Moskva varid bıə.

Beynəl xalğiyə kooədə İroni Yolə Rəhbəri mışovir Moskvaədə Pencşambə ruji de Veladimier Putin didor və İslami İnğilabi Yolə Rəhbəri şifohi mesaj və İroni İslami Respublika prezident Həsən Ruhani nıvıştə mesajış bə Putini edaşteşe.

təğ

14 İyul 2018, 23:42
komment