• Turkiyədə foğəladə vəziyyət bə oxo rəsə.

2 sor dəvarde bəpeştə Turkiyə məmləkətdə foğəladə vəziyət bə oxo rəsə.

Foğəladə vəziyət 2016 minnə sori iyolə manqi turkiyədə devləti peqordımon kardeyu bə nəticə nırəsə əməliyati bəpeştə təşkil və 7 kərə çəy mıddət dəvomış pəydo karde.

ım vəziyət ımruj sıb bə oxo rəsə və ğərore coqlə plan bə çəy əvəzi noə bıbo.

çimi bə nav Turkiyə parlamenti ədolət və inkişaf partiya fraksiya rəis Mıstəfa Elitaş elanış kardə be foğəladə vəziyət ki 2016 minnə sori iyoli 15 minnə ruji icra bə be 2018 minnə sori iyoli 18 minnə ruji ləğv bəbe.

təğ

19 İyul 2018, 14:37
komment