19 Avqust 2018, 13:59
  • Bə İordan ru ğərbiyə sahil və işğaliyə Ğuds  sionist ənıştə mikrorəyonon sakinon hucum.

sionistə mikrorəyonon sakinon ımruj,İordan ru ğərbiyə sahelədə bə Nablos şəhri hucumışon barde.

Bə Mehr aqentəti xəbon əsosi sionistə mikrorəyonon sakinon bıə sioniston bə Nablos şəhri hucum  bardeədə və bə qıləy fələstinıjə ailə hırdənə uzvi zid təşkil doə hucumədə əy koedən və de şiddəti yarəjə kardən.

co tərəfədə sionist rejimi rəsmi şəxson har qılə dəliliku kəno 3 qılə tojəperəsə fələstinıjə cıvoni bə əmniyətiyə mərkəzon bardən.

təğ

komment