04 Sentyabr 2018, 11:52
  • İordan ru ğərbiyə sahilədə fələstinıjə cıvoni şəhodət.

Zinə şanqo İordan ru ğərbiyə sahili cənub hissədə sionist rejimi hərbion ğandə qullə nəticədə qıləy fələstinıjə cıvon bə şəhodət rəsə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Fələstinı səhiyə vəzorətxonə elanış ka fələstinıjə 28 sorə cıvon Vael Əbdulfətah Əbdulğəni Əlcəbəri,İordan ru ğərbiyə sahili cənub.Əlxəlil şəhri şərğ hissədə bə şəhodət rəsə.

sionist rejim idda kardə ım fələstinıjə cıvon bə sionist ənıştə mikrorəyonon sakinon hucum karde ğəsdış hest bı.

sionist rejimi hərbion ha ruj de mıxtəlif bəhonəon Fələstinı məzlumə milləti bə şəhodət rosnedən ya əvoni yarəjə iyən dastqir kardən.

təğ

komment