12 Oktyabr 2018, 12:19
  • Xaşuğci sənədi baste vədə ərəbıstoni bə Tırkiyə 5 milyard dollariyə rışvə məsləhət.

Livanədə bıə Tırkiyə səfir,Cəmal Xaşuğci bə ğətl rosne xoto sənədon basteyu səudiyə vəliəhd Muhəmməd Bin Səlman bə Tırkiyə prezdent Rəcəb Təyyib Ərdoğan 5 milyard dollariyə rışvə məsləhətiku xəbəş doə.

Bə iraği Əsrar mediya internetiyə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi livanədə bıə Tırkiyə səfir Hakan Kakil de Avropa qıləy ali rutbəinə məsul şəxsi votımonədə faşış karde səudiyyə vəliəhd bə Tırkiyə prezdent 5 milyard dollar məsləhətış doə ta səudiyə rejimi tənğidəkə Cəmal Xaşuğci sənəd ki votedən Stanbulədə bıə ərəbıstoni konsol mərkəzədə kıştə bə bastə bıbo.

bə xəbəriyə mənbəon votəyon əsosi Tırkiyə ali rutbəinə diplomat xariciyə cəsusiyə mərkəzon mincumlə sionist rejimi cəsusiyə təşkilat Mosad və Amerkə mərkəziyə kəşfiyat təşkilat siya həmkarətiş Xaşuğci qin be macəraədə rədış kardə ni.

komment