16 Dekabr 2018, 14:11
  • Amerkə bə Əfğanistanı şərğ həvoiyə hucumədə 20 nəfər ğeyre hərbi kıştə bedən.

Əfğanistanı şərğ hissədə qıləy bomiyə məğam Amerkə hərbion bə ım məmləkəti Konər vilayət həvoiyə hucumon nəticədə 20 qılə ğeyre hərbi kışteku xəbəş do.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Kənər  vilayəti şura uzvonku qıleni Əbdullətif Fəzli zinə elanış karde Amerkə hərbion həvoiyə hucumədə bə talebanı qıləy fərmondə zid ki Əfğanistanı şərğ Kənər vilayətdə təşkil be 20 qılə ğeyre hərbi mincumlə 12 qılə hırdən kıştə bən.

təğ

komment