21 Mart 2019, 13:35
  • Beyt ləhmədə qıləy fələstinıjə cıvoni şəhodət.

sionist rejimi hərbion ğandə qullə nəticədə ki İordan ru ğərbiyə sahil Beyt ləhmədə təşkil bə qıləy fələstinıjə cıvon şəhid və 3 nəfər həm yarəjə bin.

Bə İRNA xəbon əsosi Fələstinı səhiyə vəzorətxonə zinə şanqo elanış kardə 28 sorə cıvon sionist rejimi ğandə qullə nəticədə noxəşxonədə bə şəhodət rəsedə.

təğ

komment