22 Mart 2019, 13:08
  • sionist rejimi bə Ğəzzə zid hucumədə 7 nəfər yarəjə bedən.

sionist rejimi zinə şanqonə həvoiyə hucumədə bə Ğəzzə,7 qılə fələstinıj yarəjə bedən.

Bə Səfa xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi ım hucumon bə Ğəzzə cənub Rəfəh ostani şərğ əncom bə.

eyne holədə sionist rejimi silahinə ğıvvon qıləy bəyonotədə ım hucumon təsdiğ kardeədə iddaşon karde Ğəzzə cənub hissədə Həmas hərəkati can qılə mərkəz hədəf qətə bə.

sionist rejimi hərbiyə təyarəon dəvardə 1 şanbə ruji həm çandəkərə bə Ğəzzə  hucumədə ım məntəğə bəzi vıronışon bombardımon karde.

təğ

komment