22 Mart 2019, 14:18
  • Həzrət Zeynəb(s) bə rəhmət şe matəmə mərasim Dəməşğədə bərpo be.

Həmzəman səbr və muğavemətı simvol Həzrət Zeynəb Kobra(s) bə rəhmət şə şəvi sorəqardışədə ,həzrəti pokə hərəmədə əzadariyə mərasim zairon izdihaminə huzurədə Suriyə Dəməşğ şəhrədə bərpo be.

Bə İRNA xəbon əsosi həmzəman Həzrət Zeynəb(s) bə rəhmət şe sorəqardışədə Əhle beyt(ə) aşığonku xəylion ıştə eşğ ,iradət və vəfodorəti nışon doeyu bə Suriyə səfərışon kardə.

həminə cəhətdə işarə karde lozime ki dəvardə şəvi suriyədə bıə islami inğilabi yolə rəhbəri nımayəndə sed Əbulfəz Təbatəbayi iyən ım məmləkətdə bıə İroni səfir Cəvad Turkabadi hucuri iyən İron,Pakistan,Bəhreyn və irağıjə zairon iştirak kardeədə Həzrət Zeynəb(s) pokə hərəmədə matəmə mərasim bərpo be.

təğ

komment