• Ərəbıston iddio kardə Ərriyad şəhrədə İŞİD terroristiyə qrupi qıləy plani navış qətə.

Səudiyyə Ərəbıston Ərriyaddə İŞİD terroristiyə qrupi qıləy hucumi vəy qəteku xəbəş doə.

İRNA bə Ərəbıstonı rəsmiyə aqentəti(Vas) nəğli əsosi votışe:Ərəbıstonı əmniyyətiyə ğıvvon 2 şanbə ruji İŞİD terroristiyə qrupi planış əlriyad şəhrədə bə ım məmləkəti mudafiyə vəzorətxonə 2 qılə vabəstə bə mərkəzi na qətedə və çandə nəfəri həm dəstqir kardən.

bə ım xəbon əsosi Səudiyyə Ərəbıstoni əmniyyətiyə ğıvvon Əhməd Yaser Əlkəldi  və Əmmar Əli Muhəmməd nomo  2 qılə terroristi ki terroristiyə əməliyati təşkil doe fikədə bən bəştə hədəf rəseku nav dəstqir bedən.

Ərəbıstonı 2 qılə şəhrvand həm ki dəvon əlağədə bən dəstqir bedən.

12 Sentyabr 2017, 14:23
komment